Welkom

De Witloofstappers en -trappers zijn een wandel- en fietsclub met frisse ideeën. We organiseren wandel- en fietstochten, wandel- en fietsweekends, busreizen, GPS-cursussen, geocaching initiaties, enz.

divider

[30/03/2020] Corona: Afgelasting alle activiteiten tot en met 3 mei a.s.


Beste Witloofstappers en -trappers,

Geen goed nieuws opnieuw.

M.b.t. de te nemen maatregelen als gevolg van de coronacrisis volgen wij als bestuur:
  • in hoofdorde de maatregelen uitgevaardigd door de Belgische en Vlaamse regering(en);
  • in tweede orde de maatregelen uitgevaardigd door onze wandelfederatie “Wandelsport Vlaanderen”;
  • in ondergeschikte orde de maatregelen uitgevaardigd door de provinciale of gemeentelijke overheden.
Vandaag:
  • werden door de regeringen de aanvankelijke restrictieve maatregelen uitgebreid tot en met 19 april;
  • werden alle activiteiten (bv. alle wandeltochten) door de wandelfederatie afgeschaft tot en met zondag 3 mei;
  • worden door de gemeente Kampenhout alle evenementen verboden tot 1 juni a.s.
Daarom hebben we alvast besloten alle activiteiten van De Witloofstappers en -trappers af te gelasten tot en met zondag 3 mei a.s. Daaronder vallen de vrijdagnamiddagwandelingen, de vrijdagnamiddagfietstocht, de dinsdagavondfietstocht, de busreis naar Sluis, de Vlaamse wandeldag, de conditiewandelingen en de verkoopdag kledij.

We lopen nog niet vooruit met een beslissing omtrent de rest van de maand mei en de maand juni, maar men dient zich ervan bewust te zijn dat naar alle waarschijnlijkheid ook de activiteiten van die maanden geheel of minstens gedeeltelijk niet zullen doorgaan.

Van zodra de beslissing definitief valt worden alle waarborgen voor de activiteiten (wandelweekend, fietsweekend en culinaire wandeling) METEEN teruggestort. In de loop van deze week zullen we ook al de eventuele betaalde inschrijvingen voor de busreis van 2 mei terugstorten. Alle terugstortingen gebeuren op de rekeningen waarmee de betaling verricht werd.

Het bestuur werkt aan een nieuwe planning voor het najaar.

Samen met u hoop ik op betere tijden.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

[13/03/2020] Corona: Afgelasting alle activiteiten De Witloofstappers en -trappers tot en met zondag 19 april a.s.


Beste Witloofstappers en -trappers,

In de geest van het burgemeestersbesluit van de zone KASTZE, tevens schatplichtig aan de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad die het Nationaal Rampenplan in werking stelde én gelet op het besluit van de Wandelfederatie om alle wandeltochten en vergaderingen af te gelasten, nemen wij ook vanuit De Witloofstappers en -trappers het besluit om alle activiteiten van De Witloofstappers en -trappers tot en met zondag 19 april a.s. (het einde van de paasvakantie) af te gelasten.

Dat betekent onder meer dat er GEEN bestuursvergaderingen zijn, geen wandelen op vrijdagnamiddag, geen zwerfvuilactie (die van de gemeente waarmee onze actie samenviel is overigens eveneens afgeschaft), geen fietsen op vrijdagnamiddag, geen kledijverkoop, geen conditiewandeling en geen cursus GPS for dummies.

Dit besluit nemen we niet lichtzinnig. We moeten nu eenmaal beseffen dat een zeer grote deel van onze leden tot de verhoogde risicogroepen behoren en vatbaarder zijn voor zeer ernstige tot zelfs dodelijke gevolgen van het coronavirus.

Behoudens andersluidende berichtgevingen gaan al onze activiteiten terug van start na de paasvakantie en dus vanaf maandag 20 april a.s.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Zomertocht

Op zondag 30 augustus 2020 organiseert onze wandelclub De Witloofstappers en –trappers VZW haar zomertocht.

zomertocht

divider

Groene gemeente

Kampenhout is gelegen in de Brabantse laagvlakte en is gekend als dé witloofstreek van Midden-Brabant. De gemeente is begrensd door het druk bevaarde kanaal Leuven-Dijle, door de luchthaven van Zaventem en ligt via de “Chaussée d’Haecht” nog eens dichtbij Brussel. Maar toch is het een ongelofelijk groene gemeente met de mooie natuurgebieden "Torfbroek" en "Ter Bronnen" met een zeer zeldzame biotoop. Wandelaars kunnen kennismaken met talrijke geklasseerde gebouwen, monumenten, oude hoeven en kastelen, rustieke landschappen en bossen.

divider

Contact

Voor meer informatie contacteer via e-mail: voorzitter@witloofstappers.be.

We zijn ook actief op Facebook:

divider

Sponsors

Met dank aan onze sponsors:

Sponsor2


Sponsor7


Sponsor8